Základná škola

Riaditeľ školy: Mgr. Daniela Hlbočanová

Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Mária Machajová - učiteľka
Mgr. Daniela Laučeková - učiteľka
Mgr. Ľubomír Puna - učiteľ
PaedDr. Peter Pitoniak PhD. - učiteľ NAV
Mgr. Mária Kořalníková - učiteľka NAV
Mgr. Gabriela Ďaďová - vychovávateľka ŠKD
Mgr. Viktória Jurášová - vychovávateľka ŠKD

Nepedagogickí zamestnanci: Darina Gogová - vedúcaŠJ
Ľubica Harezníková - kuchárka
Viera Povalová - upratovačka

Tel. č.: 043-5895396
Zriaďovateľ: Obec Pucov
Pucov 214
026 01 Dolný Kubín
tel. 043-5895395

Profil školy:

Sme málotriedna škola, ktorá:
• má kvalifikovaných učiteľov na všetky predmety,
• zabezpečuje vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
• má moderne zariadenú učebňu s prístupom na internet na vyučovanie informatickej výchovy
• sa pravidelne zapája do projektov,
• má vlastnú školskú jedáleň priamo v budove školy,
• má pre žiakov k dispozícii ŠKD s kvalifikovaným vychovávateľom,
• má vzorne udržiavané okolie areálu školy a príjemné a upravené triedy,
• organizuje výlety, exkurzie, výstavy výrobkov žiakov, návštevy divadelných predstavení,
• pravidelne koná Akadémiu ku Dňu matiek, Program pre dôchodcov v obci, Vianočnú besiedku,
• oživuje ľudové zvyky na Vianoce, Veľkú noc,
• má v areáli multifunkčné ihrisko
• má krásne detské ihrisko
• má zmodernizovanú knižnicu s denným prístupom pre deti

Najzaujímavejšie akcie školy:
• Noc odvahy- nocovanie v škole
• Korčuľovanie na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne
• Vianoce- pečenie medovníčkov, besiedka
• Plavecký výcvik 


Naša škola ponúka:
• výučbu anglického jazyka od 1. ročníka,
• získavanie počítačovej gramotnosti od 1. roč., na hodinách informatickej výchovy
• multimediálnu výučba s dataprojektorom, a IKT,
• účasť v záujmových útvaroch: Bystré hlavičky , Počítačový krúžok I,II, Krúžok detskej tvorivosti, Nemecký jazyk, Varím, varíš, varíme
• pravidelnú návštevu dopravného ihriska v areáli školy
• navštevovanie školského klubu detí denne do 15,00 h
• úzku spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne
• možnosť tráviť čas v školskej knižnici
• využitie pekného školského dvora v rámci prestávok a pobytu v školskom klube

Pedagogicky zbor a deti základnej školy vydávajú školský časopis pod názvom Školáčik.

Jednotlivé čísla školáčika:

Október - november

December - január

Kalendár:

Január 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
meniny má: Nataša

Virtuálny cintorín:

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku:

Kurzový lístokOdborný register firiem pre VUC a štátnu správu